Year: 2020

PROPOZICE – NÁRODNÍ SOUTĚŽ A VÝSTAVA AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE 2021

41. jubilejní ročník – 51 let od založení soutěže Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS (útvar ARTAMA) a Středisko kulturních služeb města Svitavy za spolupráce Městského muzea a galerie ve Svitavách, Svazu českých fotografů, z. s., Impulsu Hradec Králové, centra podpory uměleckých aktivit, a Společnosti Praha fotografická, z. s. I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ […]

41. ROČNÍK NÁRODNÍ SOUTĚŽE AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE

41.ROĆNÍK NÁRODNÍ SOUTĚŽE AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE. Svitavy v květnu 2021 opět budou žít fotografií. Co to je Národní soutěž amatérské fotografie? Soutěž, jejíž kvalita a obliba dovolila, aby se stala soutěží, která bez přerušení existuje již 50 let. Národní soutěž od svého vzniku v roce 1970 prodělala samozřejmě nejrůznější změny.  První ročníky se střídaly se slovenskou soutěží AMFO […]

Přesunout se na začátek