41. ROČNÍK NÁRODNÍ SOUTĚŽE AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE

41.ROĆNÍK NÁRODNÍ SOUTĚŽE AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE.

Svitavy v květnu 2021 opět budou žít fotografií.

Co to je Národní soutěž amatérské fotografie? Soutěž, jejíž kvalita a obliba dovolila, aby se stala soutěží, která bez přerušení existuje již 50 let. Národní soutěž od svého vzniku v roce 1970 prodělala samozřejmě nejrůznější změny.  První ročníky se střídaly se slovenskou soutěží AMFO a konaly se jednou za dva roky. V posledních letech je samozřejmostí každoroční konání.  Co se však nezměnilo, je zájem fotografů o tuto soutěž. Skutečnost, že soutěž vychovala mnoho špičkových amatérských fotografů (M. Borovička, F. Dostál, J. Anděl, L. Dušková, J. Platenka a řadu dalších), stejně jako to, že se jí v jejích začátcích soutěží účastnili pozdější profesionálové jako D. Kyndrová, L. Kamarád, P. Moško či V. Birgus, svědčí o její důležitosti. Přínos soutěže tedy není jen ve vzájemném setkávání a seznámení s tvorbou, ale především ve výchovném působení a zvyšování povědomí o kultuře fotografie.

Po smolném 40. ročníku, kdy nám karanténa spojená s korona virem neumožnila důstojné připomenutí 50 let od založení soutěže, se těšíme, že tuto oslavu spojíme s vyhodnocením  41.ročníku v květnu 2021 ve Svitavách.

41. ročník Národní soutěže amatérské fotografie, který z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS (útvar ARTAMA) a Svaz českých fotografů z. s. spolu se Střediskem kulturních služeb města Svitavy za spolupráce Městského muzea a galerie ve Svitavách, Impuls Hradec Králové centrum podpory uměleckých aktivit a Společnosti Praha fotografická z. s. bude mít vrchol  8. a 9. května 2021. Tady se uskuteční vyhlášení výsledků největší amatérské fotografické soutěže v České republice 41. Národní soutěže amatérské fotografie a zároveň vzpomeneme na uplynulých 40 ročníků.

A co udělat, abyste se mohli také zúčastnit? Seznámit se s Propozicemi (www.scf.cz, nebo www.fotonarodni.cz, či www.nipos.cz), začít připravovat fotografie tak, abyste stihli uzávěrky. To znamená pro kategorie do 16 a 21 let zaslat elektronicky fotografie do předkola nejpozději do 15. ledna 2021 a ty postupující již v „papírové“ podobě pak do 4. března 2021.

Protože posláním soutěže má být konfrontace tvorby fotografů, kteří nejsou na své tvorbě existenčně závislí a následné výstavy (nejen ve Svitavách, ale i v Praze a na Slovensku) mají za úkol nejen představit to nejlepší, co se v posledním období zrodilo na celostátní úrovni, ale také na základě porovnání jednotlivých snímků a hodnocení poroty napomoci k dalšímu uměleckému růstu amatérské fotografie, stojí opravdu za to se účastnit, případně i v květnu se ve Svitavách setkat.

Odborný pracovník NIPOS (útvar ARTAMA)

sedlacek@nipos.cz

41. ROČNÍK NÁRODNÍ SOUTĚŽE AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE
Přesunout se na začátek