Ročník 2021

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ

První část Národní soutěže amatérské fotografie 2021 je uzavřena. Tak jak Propozice Národní soutěže amatérské fotografie ukládají porota vyhodnotila fotografie poslané do předkola soutěže. Chci poděkovat mladým fotografům, že i za ztížených podmínek se nenechali odradit a soutěže  se zúčastnili. K 15. lednu poslalo elektronicky do soutěže 132 mladých fotografů celkem 583 fotografií. Zatím co v kategorii […]

PROPOZICE – NÁRODNÍ SOUTĚŽ A VÝSTAVA AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE 2021

41. jubilejní ročník – 51 let od založení soutěže Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS (útvar ARTAMA) a Středisko kulturních služeb města Svitavy za spolupráce Městského muzea a galerie ve Svitavách, Svazu českých fotografů, z. s., Impulsu Hradec Králové, centra podpory uměleckých aktivit, a Společnosti Praha fotografická, z. s. I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ […]

41. ROČNÍK NÁRODNÍ SOUTĚŽE AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE

41.ROĆNÍK NÁRODNÍ SOUTĚŽE AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE. Svitavy v květnu 2021 opět budou žít fotografií. Co to je Národní soutěž amatérské fotografie? Soutěž, jejíž kvalita a obliba dovolila, aby se stala soutěží, která bez přerušení existuje již 50 let. Národní soutěž od svého vzniku v roce 1970 prodělala samozřejmě nejrůznější změny.  První ročníky se střídaly se slovenskou soutěží AMFO […]

Přesunout se na začátek