NÁRODNÍ SOUTĚŽ FOTOGRAFIE 2023

Změna je život

Věříme, že to platí i o Národní soutěži fotografie 2023. Tato soutěž, jejíž začátek je v roce 1970, se z logických důvodů stále přizpůsobuje rozvíjející technice i společenským změnám. Vidět je to i na propozicích soutěže pro příští rok 2023. Nejviditelnější změnou je přesun ze Svitav, do Vlastivědného muzea v Olomouci, kde se soutěž již v minulosti konala. Toto i další drobné změny Propozic Národní soutěže fotografie 2023 určitě nic nezmění na  důležitosti soutěže, a jak věříme, naopak vzroste její atraktivita pro širší okruh fotografů.

43.ročník Národní soutěže amatérské fotografie, který z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a Svaz českých fotografů z. s. spolu s Vlastivědným muzeem v Olomouci, za spolupráce s Centrem uměleckých aktivit Impuls Hradec Králové centrum podpory uměleckých aktivit Hradec Králové a Domem dětí a mládeže Olomouc bude mít tentokrát vrchol 12. a 13. května 2023 opět v Olomouci. Tady se uskuteční vyhlášení výsledků největší amatérské fotografické soutěže v České republice.

A co udělat, abyste se mohli také zúčastnit? Seznámit se s přiloženými Propozicemi (také na www.scf.cz, nebo www.fotonarodni.cz, či www.nipos.cz), začít připravovat fotografie tak, abyste stihli uzávěrky. To znamená pro kategorie do 16 a 21 let zaslat elektronicky fotografie do předkola nejpozději do 15. ledna 2023 a ty postupující již v „papírové“ podobě pak do 4. března 2023.

Protože posláním soutěže má být konfrontace tvorby fotografů, kteří nejsou na své tvorbě existenčně závislí a následné výstavy (nejen ve Svitavách, ale i v Praze a na Slovensku) mají za úkol nejen představit to nejlepší, co se v posledním období zrodilo na celostátní úrovni, ale také na základě porovnání jednotlivých snímků a hodnocení poroty napomoci k dalšímu uměleckému růstu amatérské fotografie, stojí opravdu za to se zúčastnit, případně i v květnu se v Olomouci setkat.

 

Milan Sedláček
odborný pracovník NIPOS-ARTAMA
sedlacek@nipos-mk.cz

NÁRODNÍ SOUTĚŽ FOTOGRAFIE 2023
Přesunout se na začátek